Home » » Sengkalan... matematika dalam sastra jawa dan hubunganya dengan pelukis

Sengkalan... matematika dalam sastra jawa dan hubunganya dengan pelukis

Posted by Yohanes Rismanto
langit biru, Updated at: 3:44:00 PM

Posted by Yohanes Rismanto on Monday, July 6, 2015

Di artikel ini saya akan membahas tentang sengkalan .. sengkalan adalah sastra jawa yang berasal dari bilangan-bilangan yang di hasilkan dari sifat-sifat bendantertentu atau hal tertentu,misalnya tangan ..sifatnya dua atau bisa mewakili bilangan dua ... lalu apa gunanya ? Tentu bagi seorang pelukis ini bisa jadi sumber inspirasi karena sengkalan itu bisa merangkai kalimat dan gambar yang mewakili bilangan ,ini bisa untuk menyampaikan pesan tertentu dalam lukisan yang sifatnya matematika,untuk lebih jelasnya langsung dari wikipedia  hubunganya dengan pelukis adalah bisa jadi sumber kekayaan imajinasi dan inspirasi


Panulisan titi mangsa iki asring kagunakaké ing Sastra Jawa Kuna lan Tengahan. Cara macané kanthi diwalik. Tuladha: Sirna ilang krětaning bumi, yen diterjemahaké dadi angka 0, 0, 4, 1. Diwalik banjur dadi 1400. Tembung “sengkalan”, asalé saka tembung “saka” lan “kala”. Saka utawa çaka iku jenengé bangsa Indhu, kala utawa kala ateges wektu. Sakakala yaiku kalané ana ratu golongan çaka kang jumeneng nata ing tanah Indhu sisih kidul, lan wektu iku wiwitané tahun saka, yaiku taun 1 utawa taun 78 Masèhi. Mungguh kang dikarepaké “sengkalan”, yaiku unèn-unèn sing nduwèni teges angkaning taun. Ing jaman biyèn sing kanggo pétungan ing Tanah Jawa iku taun Saka. Nanging saiki ana sing migunakaké taun rembulan utawa taun candra, yaiku pétungan sing sasiné manut lakuning rembulan, diarani: “Candrasengkala”. Sengkala kang adhedhasar taun srengéngé, banjur diarani: “Suryasengkala”

Share This Post :

0 komentar:

 
Copyright © 2015 langit biru. All Rights Reserved
Template Johny Wuss Responsive by Creating Website and CB Design